Bài viết mới

NGHỀ TỰ DO

tháng 8 25, 2022
  NGHỀ TỰ DO Gần đây với với sự bùng nổ của Internet, xuất hiện một công việc mới được gọi là Nghề Tự Do (Freelancer). Thuật ngữ này không ...

Tuổi Trung Niên

tháng 3 18, 2022
Thất bại lớn nhất của người sau tuổi 40. Không phải không tiền, không quan hệ, mà là ‘sức ì’ quá lớn, làm cho ta ngại thay đổi và trở nên dậ...